Boetebedragen

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 01-01-2015
spatie
Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende
H 645 a met één of twee hengels                                    € 130
H 645 b met één peur                                                         € 200
H 645 c met meer dan twee hengels                              € 350
spatie
Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
H 647 b een schriftelijke toestemming                              € 90
H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 90
spatie
Niet toegestaan vistuig:
H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig  
--bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie--
spatie
Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:
H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 280
H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen 
--bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie-- 

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas    € 90
H 652 b een staand net                                                                           € 280 
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde 
periode in een door hem aangewezen water                                      € 90
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 90
spatie
Stuw/vispassage
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen 
een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij 
een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter 
voor de bovenmond van deze vispassage                                                     € 140

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
H 662 a van een vistuig dat (op dat moment) op dat water niet gebruikt mag worden € 90 
H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt 
om daar te vissen € 90 
H 662 c van één peur of meer dan twee hengels zonder bevoegd te zijn hiermee 
te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 130 
H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen 
en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 280
H 662 e van een niet toegestaan vistuig 
--bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie-- 
spatie
Levend aas: 
H 664 a vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 370 
spatie
Minimum maten en gesloten tijden (vis):
H 666 ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet direct terugzetten 
 --bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie--
H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd
 --bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie--
H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm.
--bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie--  
spatie
Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen 
spatie
Valse naam / identificatieplicht :
D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 370
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden  
--bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie --
spatie
Geluidshinder
H 200 nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht                                              € 140
H 205 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende / de omgeving (APV**) € 140 
spatie
Vuur stoken
H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (APV**)                               € 280 
spatie
** APV = Algemene Plaatselijke Verordening