Notulen ledenvergadering

2017
2015
2013
Agenda algemene ledenvergadering voorjaar 2013
Agenda algemene ledenvergadering najaar 2013
2012
Jaarstukken algemene ledenvergadering voorjaar 2012

Jaarstukken algemene ledenvergadering najaar 2012 

2011
Jaarstukken algemene ledenvergadering najaar 2011
Jaarstukken algemene ledenvergadering voorjaar 2011
2010
Notulen ledenvergadering 15 november 2010
Notulen ledenvergadering 26 april 2010