Wedstrijdreglementen

Wedstrijdreglement H.S.V. Ons Genoegen


Het reglement heeft betrekking op de zaterdagcompetitie. In gevallen waarin het reglement niet voorziet is de uitspraak van de wedstrijdcommissie bepalend en bindend.

- Vissen op gewicht met de vrije hengel. Alle vis telt behalve aal of paling, snoek en snoekbaars.
- Plaatsing plateau niet meer dan twee meter voorbij de waterlijn.
- Deelnemers dienen lid te zijn van H.S.V. Ons Genoegen en 15 jaar of ouder.
- Deelname aan de wedstrijden geschiedt geheel voor eigen risico.
- Deelname aan de wedstrijden is alleen toegestaan na ondertekening van de tekenlijst.
- Het gebruik van een voldoende ruim leefnet is verplicht. Conform FZWN regelgeving maximaal 20 kg in uw
  leefnet aan het Voornse kanaal, Brielse meer en het Spui. Bij overschrijding van dit gewicht (schatting) een
  2e leefnet inzetten!
- Leefnetverzwaring alleen aan de buitenzijde aanbrengen.
- Het gebruik van vers de vase, rode maden of kunstaas groter dan 2,5 cm is verboden.
- Zwaar voeren alleen bij aanvang van een wedstrijd.
- De hengel mag slechts voorzien zijn van 1 enkelvoudige haak.
- Het gebruik van een katapult is, op eigen risico, toegestaan.
- Het gebruik van elektronische hulpmiddelen is verboden.
- Bij het voor langere tijd verlaten van de visplaats is het verboden de hengels in het water te laten en 
  dienen de lijnen te worden opgehaald.
- Alleen de vis welke bij het eindsignaal in het leefnet aanwezig is of reeds is gehaakt
  mag ter weging aangeboden worden.
- Voor een eindklassering moet men minstens 10 wedstrijden vissen.
- Vissen in vakken. Deelnemers zonder vis krijgen een gelijke hoeveelheid punten.
- Puntenverdeling naar eindplaats in het vak. Bij afwezigheid 25 punten.
- Kampioen is de visser met het minst aantal punten. Bij een gelijk aantal punten is het
  totaalgewicht bepalend. Indien dit ook gelijk is volgt een loting.
- De hoeveelheid afvallers wordt bepaald door 30% van het totaal aantal geviste wedstrijden.
- Rode Lantaarn – Alleen deelnemers welke meer dan 75% van de wedstrijden hebben
  gevist komen in aanmerking voor de rode lantaarn.
- In berekening aantal wedstrijden zal er een afronding op hele wedstrijden naar beneden plaats vinden.
- Indien men aankomt na de start van de wedstrijd dan is men van deelname uitgesloten.
- Reclames over de visplaats zijn alleen voor aanvang van de wedstrijd mogelijk.


Wedstrijdcommissie H.S.V. Ons Genoegen.
Laatste revisie: 4 mei 2012.