Wateren Ons Genoegen

Wateren "Ons genoegen" te Spijkenisse 

Met de VISpas en bijhorende Lijsten van Viswateren op zak mag je vissen in alle wateren die in deze lijsten vermeld staan. Met de komst van de nieuwe Visplanner is het heel eenvoudig geworden om op kaart te zien waar je met een VISpas mag vissen. Zo'n 90% van de wateren die in de Landelijke Lijst van Viswateren staan, zijn opgenomen in de Visplanner. Ook de wateren uit de Kleine Lijst van Viswateren, behorende bij de Kleine VISpas, kun je bekijken.
 
Naast de wateren die genoemd zijn in de bovengenoemde lijsten mag u ook in de wateren vissen van de vereniging waar u lid van bent.
De hengelsportvereniging “Ons Genoegen” te Spijkenisse, rechthebben op het visrecht in:
- alle wateren gelegen binnen de gemeentegrenzen van Spijkenisse,
- in de polder Oudenhoorn, met uitzondering van de wateren rondom de percelen Oudenhoornse Zeedijk 1 en 3, het pompgemaal en de Oudenhoornse Zeedijk 5 tot aan de Eeweg en vanaf de Oudenhoornse Zeedijk de eerste 125 meter
- in de polders Oude Goote, Nieuwland, Veckhoek en Zwartewaal
- in de polders Zuurland, Collinsland, Het Woud en Rugge
- alle hoofdwatergangen, kade- dijk- en wegsloten voor zover in eigendom van het waterschap “De Brielse Dijkring”, gelegen binnen de grenzen van de voormalige ambachtsheerlijkheden:
Biert met Stompert, Geervliet, Simonshaven en Schuddebeurs, alle met aanhorige binnen- en buitenpolders, Nieuwenhoorn met Nieuwe Goote (exclusief de zgn. Grond van Abbenbroek en van Heenvliet), Zuidland en Velgersdijk,

Eén en ander met uitzondering van:
- het Brielse Spui vanaf het gemaal Klomp tot aan de stadsvesten van Brielle,
- de bermsloten aan weerszijden van het Kanaal door Voorne,
- de wateren, gelegen binnen het gebied rond Wellevliet, omsloten door de wegen Molendijk, Dorpsweg, Rietbroekweg, Slikweg en Hoge Weg, de wateren, gelegen binnen het gebied rond het Oostenrijk, omsloten door de wegen Biertsedijk, Konijnendijk en Rietbroekweg,
- de wateren, gelegen in het Ravense Hout, nabij de kern Nieuwenhoorn
 
Door de uitwisseling van viswateren met de andere CSVP verenigingen op Voorne-Putten mogen leden van Ons Genoegen ook vissen in de wateren van Hengelsportvereniging “Het Voornse Kanaal” te Hellevoetsluis en “De Watergeus” te Brielle. Meer informatie kunt u vinden op:
www.hsvhetvoornsekanaal.nl en www.hvdewatergeus.nl