Wedstrijdcommissie

Binnen H.S.V. Ons Genoegen is de wedstrijdcommissie actief en richt zich op de organisatie van verenigingswedstrijden voor haar leden op zaterdagmorgen.
Aan deze competitie wordt deelgenomen door een vaste groep deelnemers die het prettig vinden om ontspannen en ongedwongen in competitieverband met elkaar te vissen.
Door het zeer open karakter van onze groep wedstrijdvissers wordt er vooral geleerd van elkaar en hebben we op deze wijze een zeer aanvaardbaar viveau weten te bereiken.

Meestal bestaat er veel terughoudendheid om deel te nemen aan wedstrijden omdat men vaak denkt over onvoldoende kennis of materiaal te beschikken maar dat is een foute redenering!
Vistechnische kennis hebben we allemaal op moeten doen door jarenlang veel te vissen, bedenk dat ook de gearriveerde ( wedstrijd ) vissers het hebben geleerd met heel veel vallen en opstaan.
 

Wedstrijdvissen... ook iets voor u?

Schroom niet en stap eens binnen in de wereld van het wedstrijdvissen binnen onze vereniging! Na enige wedstrijden zult u ervaren dat er binnen H.S.V. Ons Genoegen weinig geheimzinnigheid bestaat rondom de gebruikte vistechnieken, voersamenstellingen of gebruikte materialen. Alle begin blijft natuurlijk moeilijk maar iedereen is altijd bereid nieuwkomers met raad en daad ter zijde te staan en waar nodig op weg te helpen. De gezelligheid staat binnen de wedstrijdgroep van H.S.V. Ons Genoegen voorop en telt voor velen meer dan het behalen van een overwinning.

Hoe, waar en wanneer er verenigingswedstrijden worden gevist kunt u lezen bij de “activiteiten van de wedstrijdcommissie” , uw vergunning of op de site.

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst kunt u altijd contact opnemen met de wedstrijdcommissie.