10 regels voor een goede visser

1. Neem geen ondermaatse vis mee, dit schaadt de visstand.

2. Ondermaatse vis in het bezit hebben is strafbaar en kan royement tot gevolg hebben.

3. Het betreden van gronden alleen met toestemming van de eigenaar.

4. Bewaar uw vispas en verenigings boekje goed. Draag deze altijd bij u wanneer u vist.

5. Voer niet teveel. Dit kan de bodem doen verzuren.

6. Gebruik geen alcoholhoudende drank tijdens het vissen. Dit voorkomt aanstootgevend
gedrag en doet onze sport geen goed.

7. Het spitten van wormen in gazons of andere gemeentegrond is ten strengste verboden.

8. Laat geen papier, plastic zakken of ander afval op of aan de waterkant liggen.
ZORG VOOR EEN SCHOON EN LEEFBAAR MILIEU!!!!

9. Behandel de gevangen vis met zorg en voorkom dat zij beschadigt. Het is verboden om een leefnet en/ of andere bewaarmiddelen te gebruiken. 

10. Laster uw bestuurs- en commissieleden niet; het verricht veel werk voor u.
Het vindt dit geen verdienste, maar verwacht wel van laster verschoond te blijven.


Al deze bepalingen worden opgenomen in het belang van een goede en gezonde visstand,
alsmede een verantwoord verenigingsbeleid.

Het bestuur.