Hengelvangstregistratie

HENGELVANGSTREGISTRATIE ROOFVIS

Als wellicht bekend hebben we binnen H.S.V. Ons Genoegen sinds een aantal jaren weer een actieve roofviscommissie welke onder leiding staat van dhr. Arie Meijer. Deze commissie draagt het vissen op roofvis een warm hart toe en is daarnaast actief met de jeugd aan de slag gegaan om ook hen de kunst van het roofvisvissen bij te brengen.

De commissie roofvissen heeft als doelstelling het bevorderen van het vissen op roofvis binnen de grenzen van Nissewaard, met name de verschillende technieken en aassoorten in de verschillende jaargetijden met elkaar te delen en te leren als daar vraag naar is. Alle visdagen zijn in het kader van gezellig samenzijn en ontspanning.
Zij organiseren door het roofvisseizoen heen diverse roofvis dagen voor leden van Ons Genoegen, zoals een Baarswedstrijd en het snoekkampioenschap van Nissewaard. We staan open voor alle ideeën op gebied van roofvissen en u kunt de afdeling met vragen en ideeën bereiken op roofvis@onsgenoegen.com

De commissie heeft middels een aantal wedstrijden de afgelopen jaren haar eerste stappen gezet en wil dit graag continueren. Door deze wedstrijden is er een beeld ontstaan van de roofvisbezetting van onze watergangen. Dat dit beeld niet helemaal compleet is spreekt voor zich en dus zien we dit graag aangevuld worden met uw lokale kennis. Hiervoor doen we graag een beroep op al onze leden welke regelmatig op roofvis vissen in Ons Genoegen wateren deze kennis met de commissie te delen.

Natuurlijk willen wij hiermee niet uw vangstplaatsen achterhalen maar zijn we alleen zeer geïnteresseerd in uw vangsten. Het gaat ons dan voornamelijk om het gebied waar u de vangsten heeft gedaan met een korte omschrijving (bijvoorbeeld polder Zuidland, polder Simonshaven of bebouwde kom Spijkenisse met vermelding van het wijkdeel). Nogmaals de exacte plaats is niet van belang. 

Met uw hulp probeert de commissie een beter beeld te krijgen van de totale roofvisbezetting binnen de wateren van Ons Genoegen dan we actueel al hebben en kunnen we op termijn maatregelen nemen wanneer er sprake is van onderbezetting of slechte vangsten. Dit zal dan eventueel plaatsvinden in de vorm van aankopen van roofvis en de uitzetting hiervan in onze watergangen om een evenwichtige bezetting te bewerkstelligen. 

Graag zien we een uw vangstgegevens, bij voorkeur vergezeld van een foto, retour naar het onderstaande mailadres. onsgenoegenspijkenisse@gmail.com

Na ontvangst van uw gegevens zullen we deze zorgvuldig verwerken in de jaaroverzichten van de commissie en de foto’s zullen we publiceren op onze website.

Roofviscommissie H.S.V. Ons Genoegen