Visstandbeheer

Visstandbeheer
Biologisch gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Water is biologisch gezond als planten en dieren in- en om dat water een goede leefomgeving vinden. Daarom dragen wij zorg voor onze wateren, want helaas is die zorg er niet altijd voldoende geweest. Al aan het eind van de negentiende eeuw ondervond vooral de beroepsvisserij de nadelige gevolgen van de toenemende welvaart. Door waterverontreiniging en verstuwing van de rivieren verdwenen rond de eeuwwisseling de, voor de visserij belangrijke vissoorten zoals zalm, steur en elft, en dat was nog maar het begin.

Dieptepunt
De jaren zestig en zeventig betekenden voor de Nederlandse binnenwateren een ecologisch dieptepunt. Massale vissterfte, schuimende kanalen, algenbloei en stankoverlast waren aan de orde van de dag.

Waterkwaliteit is verbeterd
De rijksoverheid, waterschappen en gemeenten hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan een goed water. Goed water is dus ook goed viswater. Zo controleert dus ook de visvereniging haar viswater met een vaste frequentie, om zo een goed beeld te krijgen van de visbezetting van een bepaald water. Indien hieruit blijkt dat er behoefte is aan een bepaalde vissoort zal deze vissoort uit een ander viswater worden overgezet of worden aangekocht en uitgezet in die wateren. Zo ziet u dat een afdeling visstandbeheer binnen de visvereniging geen overbodige luxe is maar een must. Mocht u als visser aan de waterkant opmerken dat er iets aan de hand is met een bepaald water, zoals naar zuurstof happende vissen of vissterfte, maar ook sterk ruikend water of ernstig vervuild water, meldt dit dan aan de vereniging. Alleen op deze manier behouden wij ons viswater voor nu en in de toekomst.